Ajutoare incalzire sezonul rece 2014 – 2015

Ajutoare sezonul rece 2014-2015 Lista actualizata cu bunurile care exclud compensarea! Formulare – “Cerere incalzire” Ministerul Muncii: Noile formulare pentru acordarea ajutoarelor de încãlzire, distribuite dupã avizare  

ACTE NECESARE PENTRU REALIZAREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU BOLNAVI

ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE DIZABILITATE COPII: COPIE ACT IDENTITATE COPIL SAU CERTIFICAT NASTERE FISA MEDICALA SINTETICA ELIBERAT DE MADICUL DE FAMILIE FISA PSIHOLOGICA – MEDIC PSIHOLOG – ORADEA ULTIMUL CERTIFICAT DE PERSOANA CU HANDICAP  (DACA E CAZUL) ANCHETA SOCIALA PENTRU COPII CU DIZABILITATI PLANUL DE SERVICII DE LA PRIMARIE […]

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA INDEMNIZATIEI DE INGRIJIRE PERSOANA CU HANDICAP

Cerere prin care solicita acordarea indemnizatiei, precum si declaratia din care sa reiasa ca in cazul in care situatia juridica a persoanei cu handicap se schimba, va aduce la cunostinta autoritatilor locale acest lucru in vederea incetarii platilor Certificat de incadrare in grad de handicap grav Acte de identitate persoana bolnava Acte identitate insotitor Adeverinta […]

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI ASISTENTULUI PERSONAL

DOSARUL DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL VA CUPRINDE : Cerere de angajare Carnetul de munca (daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care se va specifica situatia, daca este pensionar va prezenta decizia in original

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIA DE INGRIJIRE A COPILULUI

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE ACORDARE A DREPTURILOR PREVAZUTE DE OUG 148/ 2005. a) cerere tip – 2 exemplare ( birou copiat acte) b) copia actului de identitate a parintilor c) copia certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul d) copia cererii solicitantului inregistrata si aprobata de angajator, din care sa […]

ACTE NECESARE ELIBERARE ADEVERINTA ARHIVA

–         copie dupa act de identitate –         copie dupa cartea de munca –         copie certificat nastere –         copie certificat casatorie –         taxa timbru