Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru funcțiile publice de execuție vacante de inspector I, grad profesional asistent cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita – compartiment achiziții publice

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, str. […]

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Municipiului Marghita – Direcția tehnică

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit. a) şi art.50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire;

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, […]

Concurs pentru ocuparea postului vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita, serviciu public subordonat Consiliului Local Marghita, pe perioadă nedeterminată

Primăria municipiului Marghita organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita, serviciu public subordonat Consiliului Local Marghita, pe perioadă nedeterminată. La concursul pentru ocuparea postului vacant de director poate participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, pentru funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției tehnice

Municipiul Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției tehnice: -1 funcţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției tehnice – compartimentul achizitii publice – ID Post: 422613; – 1 funcţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției […]

REZULTAT FINAL al examenului/concursului susținut pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local din cadrul Municipiului Marghita – Serviciul Poliţia Locală Marghita

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final Funcția publică: polițist local III, grad profesional debutant – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 444214 1 Dalai Sebastian-Tudor 29,00 – 29,00 Respins 2 Popovici Gheorghe-Viorel 27,50 – 27,50 Respins 3 Daroczi Mădălin-Bogdan 22,00 – 22,00 Respins Funcția publică: […]

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru funcțiile publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Poliţia Locală Marghita în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: