COMUNICAT IMPORTANT

Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr 48/12.11.2020, a C.J.S.U. Bihor, precum și a rata de incidență a infectării cu SARSCoV 2 de 4,19  la 1000 de locuitori pe teritoriul UAT al municipiului Marghita , se instituie următoarele măsuri cu caracter obligatoriu, începând cu data de vineri, 13.11.2020: Purtarea măștii de protecție (care acoperă și nasul […]

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC Demararea proiectului „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR”

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Marghita, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului de finanțare cu titlul: „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR”, cod SMIS 125299. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței […]

Comunicat de presă

Soluțiile localităților partenere ROMACT de a limita impactul crizei generate de COVID19 asupra comunităților de romi.

Anunt important

Având în vedere situația de criză pe care o traversăm, Primăria Municipiului Marghita aduce la cunoștință celor interesați că asigură sprijin persoanelor vârstnice aflate în dificultate, în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. În acest sens primăria poate oferi o […]

Asociația Caritas Eparhial Oradea și Asociația Kécenlét s-au întâlnit cu partenerul norvegian pentru depunerea unui proiect în cadrul Apelului nr. 4 Dezvoltare locală

În perioada 17-20 februarie 2020 o delegație formată din 2 reprezentanți ai Asociației Caritas Eparhial Oradea și 2 reprezentanți ai Asociației Kécenlét s-au deplasat în orașul Molde din Norvegia, în cadrul inițiativei bilaterale Partnership establishment for Local Development in Bihor County (Stabilirea unui parteneriat pentru dezvoltarea locală în Județul Bihor). Obiectivul vizitei a fost întâlnirea […]

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL MARGHITA, titular al proiectului ,,Centru multifuncțional recreativ Marghita” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu necesită studiu de evaluare asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat în municipiul Marghita, str. […]

Anunt mediu

Acord mediu proiect “Centru multifunctional recreativ Marghita” Acord mediu proiect “Centru multifunctional recreativ Octavian Goga”