DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZI, PENTRU ANUL 2024

 Astăzi, 07.03.2023  UAT Marghita anunţă DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PENTRU PROIECTUL  PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZI, PENTRU ANUL 2024, PE RAZA UAT MUNICIPIUL MARGHITA           Dezbaterea publică va avea loc în data de  20 aprilie 2023  ora 16,00 , în […]

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA ACTIVITĂȚII BAZINULUI DIDACTIC DE ÎNOT

  Astăzi, 27.02.2023 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul privind aprobarea regulamentului privind organizarea, funcționarea, întreținerea și exploatarea activității bazinului didactic de înot din municipiul Marghita Dezbaterea publică va avea loc în data de 30 martie ora 17,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. Cu ocazia elaborării […]

PRODUCĂTORII ȘI COMERCIANȚII DE BĂUTURI TREBUIE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN BAZA DE DATE A SISTEMULUI DE GARANȚIE-RETURNARE (SGR)

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie   Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro     Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 […]

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MARGHITA ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ BENEFICIARILOR DE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ACORDATE

     DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MARGHITA aduce la cunoștință beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie acordate în baza Legii nr.226/2021 obligativitatea comunicării oricărei modificări intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.       Având în […]

ANUNȚ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII UNUI TEREN AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC A MUNICIPIULUI MARGHITA, ÎNSCRIS PE NR. TOP. 51, C.F. NR. 102495

     Primaria Municipiului Marghita, jud. Bihor, str. C.Republicii, nr.1, tel. 0359/409977,0259/362001, fax: 0359/409982, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 6 mp., suprafața totală de 644 mp., teren  aflat  în domeniul  public  a Municipiului  Marghita, înscris pe nr. top. 51, C.F. nr. 102495 Marghita, destinat amplasării  unei tonete pentru  activitate […]

ANUNȚ

În  temeiul  art. 47 din Legea  nr. 207/2015 privind  Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise  adrese  pentru punerea în executare a Sentințelor civile următoarelor persoane: Nr. Crt. Numele și prenumele Denumirea documentului, numărul și data actului Adresă 1. LINGURAR  GRAȚIAN 3101/1 / 31.03.2022 2. SILAGYI       IOSIF 1364/1/ 17.02.2022 3. SZILAGYI    PETER 771/1/ […]

A N U N T privind consultare publica a STUDIULUI DE OPORTUNITATE – PUZ Schimbare destinatie teren fostul IMU in Zona de agrement si baza sportiva

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal  pentru schimbare destinatie teren destinat zona de unitati de productie/ industriala ( fostul IMU ) in teren cu destinatie de agrement in vederea construiri unei baze de agrement, pe o parcela situata partea de est a mun. Marghita, pe o parcela situata pe strada Salcamului. Prin […]