ANUNȚ

În  temeiul  art. 47 din Legea  nr. 207/2015 privind  Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise  adrese  pentru punerea în executare a Sentințelor civile următoarelor persoane: Nr. Crt. Numele și prenumele Denumirea documentului, numărul și data actului Adresă 1. LINGURAR  GRAȚIAN 3101/1 / 31.03.2022 2. SILAGYI       IOSIF 1364/1/ 17.02.2022 3. SZILAGYI    PETER 771/1/ […]

A N U N T privind consultare publica a STUDIULUI DE OPORTUNITATE – PUZ Schimbare destinatie teren fostul IMU in Zona de agrement si baza sportiva

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal  pentru schimbare destinatie teren destinat zona de unitati de productie/ industriala ( fostul IMU ) in teren cu destinatie de agrement in vederea construiri unei baze de agrement, pe o parcela situata partea de est a mun. Marghita, pe o parcela situata pe strada Salcamului. Prin […]

Licitație publică în vederea închirierii unui teren cu construcție – având o suprafață de 1156 mp, din care construcție în supafață de 632 mp, identificat prin nr. CAD. 105157, situat în Marghita, str. Eroilor, nr.9, în vederea amenajării unui Centru fitness

PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA, Jud. Bihor, str. C. Republicii nr.1, telefon:0259-362001, 0359-409980, fax. 0359-409982 organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unui teren cu constructie  – avand  o suprafata de 1156 mp, din care constructie in suprafata de 632 mp, identificat prin nr.CAD. 105157, situat in Marghita, str. Eroilor, nr.9, in vederea amenajarii unui Centru fitness. Durata […]

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale loan Munteanu pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural—social centrală a municipiului“

MUNICIPIUL MARGHITA, prin primar Marcel Emil Sas Adăscăliții, cu sediul în Municipiul Marghita, str. Calea Republicii, nr.1, judetul Bihor, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale loan Munteanu pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului […]

Invitație Webinar din data de 12.05.2021

Ambasada României în Statele Unite al Americii are plăcerea de a vă invita, în data de 12 mai a.c., între orele 17:00 și 18:00 (ora României), la un webinar de prezentare a oportunităților de accesare a pieței americane de către firmele românești. Evenimentul este dedicat în mod special firmelor mici și mijlocii din România, interesate […]

Licitație publică în vederea închirierii unui teren cu construcție – având o suprafață de 1156 mp, din care construcție în supafață de 632 mp, identificat prin nr. CAD. 105157, situat în Marghita, str. Eroilor, nr.9, în vederea amenajării unui Centru fitness

Primăria Municipiului Marghita, jud. Bihor, str. C.Republicii nr.1, telefon: 0259-362001, 0359-409980, fax. 0359-409982, organizează licitație publică în vederea închirierii unui teren cu construcție – având o suprafață de 1156 mp, din care construcție în supafață de 632 mp, identificat prin nr. CAD. 105157, situat în Marghita, str. Eroilor, nr.9, în vederea amenajării unui Centru fitness […]

Anunț public – ÎN ATENȚIA PROPRIETARILOR DEȚINĂTORI DE VEHICULE CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII

Vă facem cunoscut faptul că, potrivit  dispozițiilor  art. 5 alin.1^1 din Ordonanța Guvernului 81/2000, privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor  înmatriculate  sau înregistrate în  România, inspecția tehnică periodică la tractoarele agricole  sau forestiere  și la mașinile  și utilajele  autopropulsate  pentru lucrări, poate fi efectuată și cu laboratoare  mobile  din dotarea R.A.R. Astfel proprietarii  de vehicule […]