Dispoziţia nr.417 din 17.09.2020 privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secțiilor de votare, din municipiul Marghita, județul Bihor, cu ocazia desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

Analizând temeiurile juridice, respectiv: prevederile art. 81 alin (5), ale art. 108 lit. ”x”, art. 109 și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 155 alin.(2) lit. ”a” și art. 153 alin.(1) din O.U.G nr. 7/2019 privind Codul administrativ;

PUBLICATIE DELIMITARE SECTII DE VOTARE

PUBLICAȚIE Potrivit prevederilor art. 20 alin. (5) si art. 120 din legea nr. 208/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare Primarul Municipiului Marghita  aduce la cunoştinţă publică,  delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare din Municipiul Marghita , precum şi sediile acestora.