REGULAMENT-CADRU

REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a Casei de Cultura(leg.2193 din 2004)

1. Casa de Cultura este o institutie publica de cultura,cu personalitate juridica care functioneaza sub autoritatea consiliului local.Poate avea filiale pe raza unitatii administrativ teritoriale in care functioneaza.
2. Casa de Cultura isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare,cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare,elaborat in temeiul regulamentului-cadru(vezi programul activitatilor).
3. Casa de Cultura are sediul in imobilul situat in Marghita, str.Independentei nr.20, jud.Bihor.Toate actele,facturile,anunturile vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului.

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE


Art.4.
Casa de Cultura initiaza si desfasoara proiecte in domeniul educatiei permanente, al culturii traditionale si al creatiei populare contemporane.
a. Organizeaza si desfasoara activitati cultural-artistice si de educatie permanenta.
b. Conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, ale patrimoniului local, national si universal.
c. Organizeaza si sustine formatii artistice de amatori inclusiv a participarii lor la concursuri si festivaluri, la participare lor la manifestari culturale interjudetene, nationale si internationale.
d. Organizeaza sau sustine activitatii de documentare, a expozitiilor temporare, elaborare de monografii si lucrari de educatie civica si de informare a publicului.
e. Difuzarea de filme artistice si de documentare.
f. Organizarea cercurilor stiintifice si tehnice de arta populara si arta plastica.
g. Organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala continua.
h. Participa la proiecte si schimburi culturale.
Art.6. Casa de Cultura colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat precum si cu persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interes de grup etnice, politice, religioase(familia, scoala, biblioteca, biserica, mass-media, agenti economici, politia, primaria, organizatii de tineret, organizatii neguvernamentale).

CASA DE CULTURA
Personalul:Director-Demeter Veronica
Referent-Szarvadi Gertruda
Administrator-Barna Vasile
Personal ingrijitor-Kovacs Maria
Casa de Cultura-dispune de stampila proprie.

        Intocmit-Director Veronica Demeter