Program cu publicul casierie

Luni-Joi: 08.30-14.30

   Vineri: 08.30-13.30

Plati Casierie:
– Alocatii nou nascuti;
– Ajutor lemne;
– Ajutor social;
– Ajutor de urgenta;
– Sprijin casatorie;
etc.

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ºi paragrafe pe anul 2008. Descarcati aici

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ºi paragrafe pe anul 2009. Descarcati aici

Darea de seama pe 2011 descarcati aici

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012. Descarcati aici

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2013. Descarcati aici

Dare de seama anuala pe anul 2012

Dare de seama pe trimestrul I 2013

Dare de seama anuala 2013

Bugetul initial pe anul 2014

Dare de seama anuala incheiata la 31-12-2014

Bani