ANUNȚ ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Municipiul Marghita, prin Compartimentul administrarea patrimoniu, transport public local, relații cu Asociațiile de proprietari, anunță lista (click aici) persoanelor fizice atestate ca administratori de condominii, în baza Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor .  Lista va fi actualizată periodic!