Cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei

formulare-incalzireCererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei sunt acceptate din data de 20 octombrie, până la data de 15 noiembrie. Pentru a cere ajutorul, consumatorii vulnerabili eligibili, cu venit de până la 615 lei/membru, trebuie să depună o cerere şi declaraţie pe propria răspundere, precum şi acte doveditoare. Cererile se pot depune lunar, iar orice modificare se anunţă obligatoriu în 5 zile.

Nu se preiau cereri cu venit zero!

Lista actelor necesare:

– cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip, alături de factura de gaz/curent, după caz şi viza de la taxe şi impozite locale, respectiv registrul agricol;

– copii după actele de identitate ale membrilor familiei, cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/ buletin/ paşaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă, ori document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi), cartea de identitate auto;

– acte din care rezultă calitatea titularului cererii în raport cu imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară), chiriaş (contract de închiriere), împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere);

– adeverinţă de la liceu/ facultate pentru elevi/ studenţi peste 18 ani; studenţii din alte localităţi trebuie să facă dovada nesolicitării în alt loc pentru a primi negaţia!

– acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.) şi adeverinţă de la finanţele publice, cupoane pensii, cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani, cupoane indemnizaţii cu caracter permanent, cupoane alocaţii de stat pentru copii, respectiv alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare, acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale, declaraţie privind alte venituri realizate, toate depuse în dosar cu şină.

 Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Venituri nete lunare/membru de familie

– Lei –

Gaze naturale

– Lei –

Lemne şi Cărbuni

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-615 lei 20 16 48

 Temeiul legal al acordării ajutoarelor: OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr.27/2013 şi HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.