ACTE NECESARE PENTRU REALIZAREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU BOLNAVI

ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE DIZABILITATE COPII:

 1. COPIE ACT IDENTITATE COPIL SAU CERTIFICAT NASTERE
 2. FISA MEDICALA SINTETICA ELIBERAT DE MADICUL DE FAMILIE
 3. FISA PSIHOLOGICA – MEDIC PSIHOLOG – ORADEA
 4. ULTIMUL CERTIFICAT DE PERSOANA CU HANDICAP  (DACA E CAZUL)
 5. ANCHETA SOCIALA PENTRU COPII CU DIZABILITATI
 6. PLANUL DE SERVICII DE LA PRIMARIE – LA PRIMUL CAZ
 7. FISA DE MONITORIZARE A CAZULUI – PENTRU PRELUNGIRE
 8. CERERE

ACTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE BOLNAV NEDEPLASABIL

 1. CERERE
 2. COPIE CERTIFICAT HANDICAP – in caz de prelungire a dosarului
 3. BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE
 4. REFERAT DE SPECIALITATE DE LA MEDICUL SPECIALIST
 5. ADEVERINTE  MEDICALE – INVESTIGATII
 6. BILET DE IESIRE DIN SPITAL
 7. COPIE DE PE ACTUL DE IDENTITATE
 8. CUPON DE PENSIE