ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA INDEMNIZATIEI DE INGRIJIRE PERSOANA CU HANDICAP

  1. Cerere prin care solicita acordarea indemnizatiei, precum si declaratia din care sa reiasa ca in cazul in care situatia juridica a persoanei cu handicap se schimba, va aduce la cunostinta autoritatilor locale acest lucru in vederea incetarii platilor
  2. Certificat de incadrare in grad de handicap grav
  3. Acte de identitate persoana bolnava
  4. Acte identitate insotitor
  5. Adeverinta medicala insotitor
  6. Ancheta sociala bolnav + insotitor