ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI ASISTENTULUI PERSONAL

DOSARUL DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL VA CUPRINDE :

 • Cerere de angajare
 • Carnetul de munca (daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care se va specifica situatia, daca este pensionar va prezenta decizia in original
 • Copie dupa actele de studii
 • Copie dupa actele de stare civila
 • Curiculum vitae
 • Talon medical pentru incadrare in munca / Medicina muncii
 • Cazier judiciar
 • Certificatul de incadrare in categoria de persoane cu handicap grav al persoanei care necesita asistent personal
 • Copie B.I. sau certificat identitate al asistentului personal
 • Copie B.I. sau certificat identitate al adultului cu handicap sau certificat de nastere al minorului cu handicap
 • Declaratie din care sa reiasa ca in cazul in care situatia juridica a persoanei cu handicap se schimba, curatorul va aduce la cunostinta autoritatilor locale acest lucru in vederea incetarii platilor
 • Acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav, fara discernamant.