ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIA DE INGRIJIRE A COPILULUI

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE ACORDARE A DREPTURILOR PREVAZUTE DE OUG 148/ 2005.

a) cerere tip – 2 exemplare ( birou copiat acte)
b) copia actului de identitate a parintilor
c) copia certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul
d) copia cererii solicitantului inregistrata si aprobata de angajator, din care sa rezulte data solicitarii concediului de ingrijire a copilului(semnata si stampilata pt. conformitate cu originalul )
e) adeverinta cu stagiul de cotizare eliberata de Casa de Pensii Oradea
f) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate din care sa rezulte veniturile realizate pe ultimele 12 luni inainte de nasterea copilului si ultima zi de concediu de maternitate acordat in conditiile Legii 158/2005 precum si copia ultimului certificat  medical(semnat si stampilat pentru conformitate cu originalul).
g) act aditionat la contractul de munca inregistrat la ITM privind suspendarea contractului de munca pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului.
h) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen
i) IN CAZUL IN CARE SOLICITANTUL ESTE TATAL:
-declaratia mamei din care sa rezulte ca nu este incadrata in munca si nu a beneficiat de concediu de maternitate
-adeverinta de la locul de munca al mamei din care sa rezulte ultima zi de concediu de maternitate pentru situatiile in care mama este incadrata in munca.
j) 2 dosare cu sina
La depunerea dosarului se vor prezenta si actele in original pentru certificarea copiilor in conformitate cu originalul.