ACTE NECESARE PENTRU DOSAR AJUTOR SOCIAL

AJUTOR SOCIAL

– cerere tip- declaratie de venituri;
– copie BI sot/sotie si copii mai
mari de 14 ani;
– copie certificat de nastere pentru toti membrii familiei;
– copie certificat de casatorie;
– copie sentinta de divort, certificat de deces;
– cupon plata somaj;
– sentinta civila stabilire pensie de intretinere – cupon mandat postal;
– adeverinta de la Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca;
– certificat privind capacitatea de munca, eliberat de medical specialist;
– adeverinta de la scoala in care sa se specifice daca elevul beneficiaza de bursa si cuantumul acesteia; – cupon alocatie complementara sau de sustinere pentru familiile cu copii;
– cupon alocatie plasament;
– cupon alocatie de stat pentru copii;
– adeverinta cu salarul net pentru persoanele incadrate in munca;
– act referitor la locuinta (
contract de inchiriere, proprietate) din care sa rezulte suprafata;
– cupon pensie;
– cupon ISTH;
– adeverinta de la Administratia Financiara , privind veniturile realizate;
– certificat medical de incadrare intr-un grad de handicap;
– declaratie notariala privind veniturile realizate ( pentru toti membrii majori ai familiei;
– act de calitate titular (tutore sau curator);
– hotarare de plasament;
– dosar de incopciat;
– domiciliul stabil in Marghita.

AJUTOR OCAZIONAL

– cerere ( domiciliul stabil in MARGHITA);
– copie BI si certificat de nastere;
– copie certificat de casatorie, deces, sentinta de divort;
– cupon pensie ( pensie de intretinere, somaj);
– certificat de incadrare intr-un grad de handicap;
– decizia asupra capacitatii de munca