ACTE NECESARE PENTRU ALOCATII SI INDEMNIZATII

DOSAR ALOCAÞIE   CF. LEGII 61/1993
1.CERERE TIP
2.XEROX CERTIFICAT DE NAªTERE AL COPILULU
I NOU NÃSCUT
3.XEROX BULETINELE DE IDENTITATE ALE PARINTILOR
4.DOSAR CU SINà      

DOSAR PT. ALOCATIE NOU NASCUTI CF.ART.25 LEGEA 416/2001
SE ACORDA O SINGURA DATA PT. FIECARE DINTRE PRIMII 4 COPII NASCUTI VII

1.CERERE TIP
2.DECLARAÞIE AUTENTIFICATA LA NOTAR CU RANGUL NAªTERII
3.XEROX CERTIFICATELE DE NAªTERE ALE TUTUROR COPIILOR
4.XEROX BULETINELE DE  IDENTITATE ALE PARINTILOR
5.ADEVERINÞA A.S.C.O (DACA ESTE CAZUL)
6.DOSAR CU SINE

DOSAR ALOCAÞIA COMPLEMENTARÃ ªI MONOPARENTALÃ CF.OUG105/2003
1.CERERE TIP – 2 EXEMPLARE
2.XEROX – B.I. ( SOÞ, SOÞIE,COPII) + Certificatele de nastere  si casatorie
3.XEROX LIVRET DE FAMILIE
4.ADEVERINÞÃ ªCOLARÃ se prezinta obligatoriu din 3 in 3 luni
5.ALTE ACTE DOVEDITOARE unde este cazul :
-SENTIÞÃ DE DIVORÞ
-CERTIFICAT DECES
-CERTIFICAT MEDICAL SAU HANDICAP
-CUPON PENSIE
6.ADEVERINÞÃ CU SALARUL LUNAR NET +valoarea tichetelor de masa
7.ANCHETA SOCIALÃ (PRIMÃRIE) se efectueaza obligatoriu din 6 in 6 luni
8.ADEVERINTA FISCALA CU VENITUL IMPOZABIL
9.ADEVERINTA DE STARE MATERIALA
10.DECLARATIE NOTARIALA pt. persoanele fara loc de munca si venit
11.DOSAR CU ªINA

DOSAR TRUSOU NOU-NASCUTI CF. LEGII 482/2006 SE ACORDÃ O SINGURÃ DATÃ ÎN CUANTUM DE 150 LEI
1.CERERE SI DECLARATIE PE PROPRIE RÃSPUNDERE
2.XEROX – B.I. SOT SI SOTIE
3.XEROX – CERTIFICAT NAªTERE COPIL NOU NASCUT
4.DOSAR PLIC