ACTE NECESARE ELIBERARE ADEVERINTA ARHIVA

–         copie dupa act de identitate

–         copie dupa cartea de munca

–         copie certificat nastere

–         copie certificat casatorie

–         taxa timbru