ACTE NECESARE AUTORITATE TUTELARA

Mentionam ca pentru eliberarea tuturor dispozitiilor precum si a anchetelor sociale, termenul de solutionare este de 30 de zile de la data depunerii cererii impreuna cu actele necesare, cereri care vor fi depuse de catre solicitanti la Biroul Relatii Publice(camera nr. 16)

1.DISPOZITII PRIVIND INSTITUIREA CURATELEI PENTRU SUCCESIUNE:
pentru minori:
– cerere intocmita de catre parinte
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa certificatul de deces al parintelui
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa certificatul de deces
2. DISPOZITII PENTRU INSTITUIREA CURATELEI PENTRU RIDICAREA SI ADMINISTRAREA PENSIEI:
pentru minori:
– cerere
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa certificatul de deces al parintelui/perintilor decedati
pentru bolnavi psihici (pana la punerea sub interdictie):
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– adeverinta medicala pentru bolnav
3. DISPOZITII PRIVIND STABILIREA REPREZENTANTULUI FAMILIEI PENTRU RIDICAREA ALOCATIEI IN CAZUL MINORILOR AI CAROR PARINTI NU SUNT CASATORITI:
cerere
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– declaratie din partea celuiltalt parinte
4. DISPOZITII PRIVIND INSTITUIREA CURATELEI IN VEDEREA REPREZENTARII IN FATA INSTANTELOR JUDECATORESTI:

pentru minori:
– cerere sau adresa din partea instantelor de judecata
– xerox dupa certificatul de nastere alminorului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului(parinti)
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
pentru bolnavi psihici:
– cerere sau adresa din partea instantelor de judecata
– xerox dupa actele de stare civila ale bolnavului
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinulde identitate al curatorului

5. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA RIDICARII DE LA CEC SAU BANCA A UNOR SUME DE BANI:
pentru minori:
– cerere
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa libretul de economii sau extrasul de cont
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa libretul de economii sau extrasul de cont
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– adeverinta medicala pentru bolnav (in cazul in care nu este pus sub tutela)
6. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA INSTRAINARII UNUI IMOBIL:
pentru minori:
– cerere intocmita de catre ambii parinti
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
– adeverinta medicala pentru bolnav
7. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA INSTRAINARII UNUI AUTOTURISM:
pentru minori:
– cerere intocmita de catre parinti
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa certificatul de mostenitor
– xerox dupa cartea de identitate a autoturismului
– xerox dupa buletinulde identitate al curatorului
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa certificatul de mostenitor
– xerox dupa buletinul de identitate alcuratorului
– xerox dupa cartea de identitate a autoturismului
– adeverinta medicala pentru bolnav
8. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA CUMPARARII UNUI IMOBIL:
pentru minori:
– cerere intocmita de ambii parinti
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate al perintilor
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil ( la zi)
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
– adeverinta medicala pentru bolnav
9. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA ACCEPTARII DONATIEI UNUI IMOBIL:
pentru minori:
– cerere intocmita de catre ambii parinti
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
pentru bolnavi psihici:
– cerere
– xerox dupa buletinul deidentitate al solicitantului
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa C.F. imobil (la zi)
– adeverinta medicala pentru bolnav
10. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA REPREZENTARII MINORILOR IN PROCESUL DE DIZOLVARE A UNOR SOCIETATI COMERCIALE:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului (parinti)
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa statutul societatii comerciale
11. DISPOZITII PRIVIND INSTITUIREA CURATELEI PENTRU REPREZENTAREA UNUI BOLNAV PSIHIC IN PROCESUL DE PUNERE SUB INTERDICTIE:
– adresa prin care instanta de judecata solicita instituirea curatelei
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– adeverinta medicala pentru bolnav
12. DISPOZITII PRIVIND INCUVIINTAREA UNOR ACTIUNI:
pt. minori:
– cerere (facuta de unul dintre parinti);
– xerox – certificat de nastere – pt. minor;
– xerox – buletine de identitate – pt. parinti;
– xerox – certificat de mostenitor;
– xerox – certificat de actionar.
pt. bolnavi psihici:
– cerere;
– xerox – buletin de identitate solicitant;
– xerox – buletin de identitate solicitant;
– xerox – certificat de actionar;
– adeverinta medicala – pt. bolnav.
13. DISPOZITII PRIVIND INSTITUIREA TUTELEI PE SEAMA UNUI BOLNAV PUS SUB INTERDICTIE:
– cerere
– xerox dupa actele de stare civila ale bolnavului
– adeverinta medicala pentru bolnav
– cupon de pensie- daca este cazul
– sentinta civila de punere sub interdictie- cu viza definitiva
– xerox dupa contractul de locuinta al bolnavului
– xerox dupa actele de stare civila pentru toti membrii familiei tutorelui
– adeverinte medicale pentru toti membrii familiei tutorelui
– cazier judiciar pentru tutore
– adeverinte de la locul de munca – pentru cei incadrati in munca
– adeverinte de la scoala – daca tutorele are copii minori
– xerox dupa contractul de locuinta al tutorelui
14. DISPOZITII PRIVIND APROBAREA DARII DE SEAMA ANUALE:
pentru bolnavi psihici pusi sub tutela:
– dare se seama intocmita de catre tutore
– cupoane de pensie ale bolnavului
– chitante din care sa rezulte cheltuielile de intretinere pentru locuinta bolnavului ( intretinere, telefon, energie electrica, etc.)
15. DISPOZITII PRIVIND APROBAREA DARII DE SEAMA GENERALA:
pentru bolnavi psihici pusi sub tutela:
– dare de seama prezentata de catre tutore
– xerox dupa certificatul de deces al bolnavului
– xerox dupa certificatul de deces al tutorelui (dupa caz)
16. DISPOZITII PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR:
unui bolnav pus sub tutela:
– proces verbal de constatare intocmit de inspectorii Compartimentului autoritate tutelara;
17. DISPOZITII PRIVIND INCETAREA TUTELEI:
pentru bolnavi:
– cerere
– xerox dupa certificatul de deces al tutorelui sau al bolnavului (dupa caz)
18. DISPOZITII PRIVIND SCHIMBAREA TUTORELUI:
pentru bolnavi:
– cerere
– xerox dupa actele de stare civila pentru toti membrii familiei noului tutore
– adeverinte medicale pentru toti membrii familiei noului tutore
– adeverinte de la locul de munca pentru tutore si membrii familiei
– adeverinte de la scoala-daca noul tutore are copii minori
– cazier judiciar pentru noul tutore
– xerox dupa contractul de locuinta al noului tutore
19. DISPOZITII PRIVIND SCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVA A NUMELUI UNUI MINOR:
– cerere
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului
– xerox dupa buletinele de identitate ale parintilor
– xerox dupa sentinta de divort
20. DISPOZITII PRIVIND NUMIREA UNUI CURATOR PE SEAMA BOLNAVILOR INCADRATI IN GRAD DE HANDICAP GRAV- IN VEDEREA RIDICARII INDEMNIZATIEI DE INGRIJITOR DE LA A.S.C.O.:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al curatorului
– xerox dupa certificatul de incadrare in gradul de handicap grav
21. DISPOZITII PRIVIND STABILIREA NUMELUI SI PRENUMELUI UNUI COPIL ABANDONAT IN SPITAL:
– adresa de la Laboratul medico-legal
– adresa de la spital
– proces verbal intocmit de catre Politie
22. DISPOZITII PRIVIND DESARCINAREA DIN FUNCTIA DE TUTORE A CELOR CARE AU SAVARSIT ABUZURI, NEGLIJENTE GRAVE SAU FAPTE CARE IL FAC NEVREDINIC DE A FI TUTORE,PRECUM SI DACA NU-SI INDEPLINESTE IN MOD MULTUMITOR SARCINA TUTELEI:
– sesizare
23. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU INTERNAREA NEVOLUNTARA IN SPITAL A BOLNAVILOR PSIHICI:
– cerere
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– declararii de la trei vecini
24. INTOCMIREA REFERATELOR SOCIALE PENTRU INTERNAREA BOLNAVILOR PSIHICI IN CENTRE MEDICO-SOCIALE:
– cerere
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
– cupon de pnsie pentru bolnav – daca este cazul
– xerox dupa celelelalte acte de stare civila ale bolnavului
25. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI IN VEDEREA ADOPTIEI UNUI MINOR:
– cerere intocmita de catre ambii soti (daca este cazul)
– xerox dupa buletinele de identitate ale solicitantilor
– xerox dupa certificatul de casatorie/sentinta de divort – dupa caz
– adeverinte medicale pentru toti membrii fanmiliei
– adeverinte de la scoala,daca petentii mai au copii minori
– adeverinte de la locul de munca pentru toti membrii familiei
– cazier judiciar pentru toti membrii majori ai familiei
– xerox C.F. (la zi) – pentru locuinta petentilor
– xerox dupa actele de studii ale petentilor
26. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU PLASAMENTUL UNUI MINOR IN VEDEREA ADOPTIEI ACESTUIA:
– cerere sau adresa de la Centrele de plasament
27. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE IN VEDEREA ADOPTIEI UNUI MINOR:
– cerere
– xerox dupa atestatul in vederea adoptiei emis de Comisia pentru Protectia Copilului
– xerox dupa buletinele de identitate ale petentilor
– xerox dupa certificatul de casatorie/sentinta de divort – dupa caz
– adeverinte medicale pentru toti membrii familiei petentilor
– adeverinte de la locul de munca pentru toti membrii familiei petentilor, care sunt incadrati in munca
– adeverinte de la scoala in cazul in care petentii mai au copii minori
– cazier judiciar pentru membrii majori ai familiei
– xerox dupa C.F. pentru locuinta petentilor
– xerox dupa actele de studii ale petentilor
– xerox dupa certificatul de nastere al minorului care urmeaza a fi adoptat
– xerox dupa Hotararea emisa de Comisia pentru Protectia copilului – prin care minorul a fost dat in plasament in vederea adoptiei in familia petentilor
28. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU AMANAREA SAU INTRERUPEREA EXECUTARII PEDEPSEI UNOR CONDAMNATI:
– adresa de la instantele de judecata
– xerox dupa actele de stare civila ale tuturor membrilor familiei condamnatului
– adeverinte de la locul de munca pentru toti membrii familiei condamnatului
– adeverinte de la scoala pentru membrii familiei care frecventeaza scoala
– adeverinte medicale pentru toti membrii familiei condamnatului
29. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU PUNEREA SUB INTERDICTIE A BOLNAVILOR PSIHICI:
– adresa de la Politie
– xerox dupa buletinul de identitate al bolnavului
– xerox dupa celelalte acte de stare civila ale bolnavului (certificat de casatorie/sentinta de divort – dupa caz)
– adeverinta medicala pentru bolnav
– xerox dupa actele de stare civila ale tuturor membrilor familiei
– adeverinte de la locul de munca pentru toti membrii familiei bolnavului
30. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU INSTANTELE DE JUDECATA IN CAZ DE DIVORT SAU STABILIRE A DOMICILIULUI MINORILOR:
– adresa de la instantele de judecata
31. INTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE PT. BOLNAVI INTERNATI IN DIFERITE CENTRE MEDICO-SOCIALE SAU SPITALE DE NEUROPSIHIATRIE:
– adresa de la spital sau centru;
– xerox – acte de stare civila pt. toti membrii familiei;
– adeverinte de la locul de munca pt. toti membrii familiei.
32. DIFERITE SESIZARI SI RECLAMATII PRIVIND SOLUTIONAREA PROBLEMELOR UNOR MINORI:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
33. DIFERITE SESIZARI SI RECLAMATII PRIVIND SOLUTIONAREA PROBLEMELOR UNOR BOLNAVI PSIHICI:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului
34. REPREZENTAREA PERSOANELOR VARSTNICE IN FATA NOTARULUI PUBLIC LA SEMNAREA UNUI CONTRACT DE INSTRAINARE CU TITLU ONEROS A BUNURILOR CE-I APARTIN (CONTRACT DE INTRETINERE):
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate a persoanei varstnice
35. ANCHETE SOCIALE PENTRU DECADEREA DIN DREPTURILE PARINTESTI IN CAZUL IN CARE SE CONSTATA CA SANATATEA SAU DEZVOLTAREA UNUI COPIL ESTE PRIMEJDUITA PRIN FELUL DE EXERCITARE A DREPTURILOR PARINTESTI, PRIN PURTARE ABUZIVA SAU PRIN NEGLIJENTA GRAVA IN INDEPLINIREA INDATORIRILOR DE PARINTE:
– cerere
– xerox dupa buletinul de identitate al solicitantului