Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita, Biroul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Instituţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului

 

1. Molnar Monika inspector I, grad profesional asistent Municipiul Marghita admis
2. Groze Marioara-Genica inspector I, grad profesional asistent Municipiul Marghita admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației în data de 08.09.2016, ora 09:00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Horvath Marinela, inspector.