Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita

information1-300x300Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Instituţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului

 

1. Oros Rodica-Lucia inspector I, grad profesional asistent Municipiul Marghita Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației în data de 28.07.2016, ora 09:00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Horvath Marinela, inspector.
  • Afişat astăzi, 21.07.2016, ora 8,00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.