Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de consilier juridic I, grad profesional princial în cadrul Primăriei municipiului Marghita

angajare Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Instituţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului

 

1. Platona Bianca-Lucia consilier juridic I, grad profesional principal Municipiul Marghita Admis
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26.02.2016, ora 10,00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Horvath Marinela, inspector.
  • Afişat astăzi, 18.02.2016, ora 8,00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.