Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Marghita – SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ MARGHITA

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit. a) şi art.50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Mențiuni/Motivul respingerii dosarului
I. Funcția publică: polițist local III, grad profesional debutant – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 444214
1. Ciuclea Alin-Vasimir Admis
2. Crișan Ioan-Gheorghe Admis
3. Dalai Sebastian-Tudor Admis
4. Daroczi Mădălin-Bogdan Admis
5. Guleș Ghiță-Vlad Admis
6. Popovici Gheorghe-Viorel Admis
7. Potre Livius-Gabriel Admis
8. Radu Manuel-Ionel Admis
9. Verdeș Ionuț-Ovidiu Admis
II. Funcția publică: polițist local III, grad profesional debutant – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 444215
1. Demeter Ciprian-Stelian Admis
2. Hecsko Ioan Admis
3. Noti Lorand-Alexandru Admis
III. Funcția publică: polițist local III, grad profesional asistent – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 422836
1. Chirce Sergiu-Laviniu Admis
2. Mureșan Gheorghe-Gavril Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba sportivă eliminatorie în data de 30.03.2017, ora 9:00, la Stadionul MunicipiuluiMarghita (str. Eroilor nr.30). Proba sportivă eliminatorie de concurs poate fi susţinută de candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de comisia de concurs ca fiind admise.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Curtean Rodica-Angela, consilier juridic.
  • Afişat astăzi, 21.03.2017 ora 14,00 la sediul Municipiului Marghita.