Rezultatul probei scrise la examenul/concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat din data de 15.03.2016

7-2+proposed+master+plan+3dAvând în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
Funcția de referent IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:
1. Heczi Alexandru

 

69,00 Admis
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 18.03.2016, ora 12,00, la sediul Primăriei municipiului Marghita;
  • Afişat astăzi, 15.03.2016, ora 12,30, la sediul Primăriei municipiului Marghita.