Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspectorI, grad profesional asistent în cadrul Primăriei municipiului Marghita-Biroul buget-contabilitate, salarizare

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

Oros Rodica-Lucia inspector I, grad profesional asistent 70,00 Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 2.08.2016, ora 12,00 la sediul Primăriei municipiului Marghita
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Horvath Marinela – inspector.
  • Afişat astăzi, 28.07.2016 ora 13,00 la sediul Primăriei municipiului Marghita.