Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru funcțiile publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Poliţia Locală Marghita în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita

politia-localaAvând în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
I. Funcția publică: polițist local III, grad profesional debutant – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 444214
1. Dalai Sebastian-Tudor 29,00 Respins
2. Daroczi Mădălin-Bogdan 22,00 Respins
3. Popovici Gheorghe-Viorel 27,50 Respins
II. Funcția publică: polițist local III, grad profesional debutant – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 444215
1.
III. Funcția publică: polițist local III, grad profesional asistent – Municipiul Marghita-compart.Ordine publică și rutieră ID Post: 422836
1.

 

  • Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă vor susţine interviul în data de 6.04.2017, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.

  • Afişat astăzi, 03.04.2017, ora 14,15 la sediul Municipiului Marghita.