Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector I, grad profesional asistent – Biroul buget-contabilitate, salarizare din cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

Oros Rodica-Lucia

 

inspector I, grad profesional asistent 72,33 Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Horvath Marinela – inspector.
  • Afişat astăzi, 28.07.2016, ora 15,15, la sediul Primăriei municipiului Marghita.