REZULTATUL FINAL la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr.226 din 20.04.2017 comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1 Durnea Cosmin Florin 100 96,66 98,33 Admis
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare,
  • Afişat astăzi, 30 mai 2017, ora 13,00 la sediul Primăriei municipiului Marghita.