Concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate II în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat-compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice