Arhiva

În conformitate cu prevederile art. 125 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria municipiului Marghita organizează examen/concurs de promovare în