Arhiva

REGULAMENT de organizare si executare a transportului în regim de taxi sau in regim de inchiriere ca serviciu de utilitate publica in municipiul Marghita
DECLARATIILE DE AVERE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI: 2008
Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli pe anul 2008. Descarcati aici
R E G U L A M E N T privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuirea locuintelor pentru tineri construite prin
HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2007 arhivate: aici