PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ CONVOCATĂ PENTRU 31.10.2023, ORELE 13:00

𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐀𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐋𝐈𝐔𝐋 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐀𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐈𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐆𝐇𝐈𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐒𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐀, 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈, 𝟑𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐎𝐑𝐄𝐋𝐄 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐂𝐔 𝐔𝐑𝐌𝐀𝐓𝐎𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐙𝐈:
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare și încasare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul pe raza UAT Municipiul Marghita;
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
2.  Proiect de hotărâre pentru retragerea UAT Municipiul Marghita din Asociația Intercomunitară Zona Nord Vest;
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
3. Proiect de hotărâre pentru retragerea UAT Municipiul Marghita din SC Apă Canal Nord Vest SA și inițierea procedurilor pentru cesionarea cu titlu oneros a acțiunilor deținute de municipiul Marghita la SC Apă Canal Nord Vest SA;
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri ce reprezintă străzi din intravilanul municipiului Marghita;
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea LISTELOR DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINȚELOR A.N.L. pentru tineri care s-au eliberat în anul 2023 și care se vor elibera până la întocmirea și aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate;
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul II al anului 2023 și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor și ținerea la zi a Registrului agricol;
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
7. Proiect pentru aprobarea contractării de către Spitalul Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita de servicii juridice pentru reprezentare în instanță în Dosarul nr. 2488/255/202;
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
 
8. Proiect de hotărâre pentru reglementarea juridică a unor terenuri din intravilanul localității și aprobare constituire cadastral;
Inițiator: primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII
9, Probleme curente.