Licitație publică în vederea închirierii unui teren cu construcție – având o suprafață de 1156 mp, din care construcție în supafață de 632 mp, identificat prin nr. CAD. 105157, situat în Marghita, str. Eroilor, nr.9, în vederea amenajării unui Centru fitness

Primăria Municipiului Marghita, jud. Bihor, str. C.Republicii nr.1, telefon: 0259-362001, 0359-409980, fax. 0359-409982, organizează licitație publică în vederea închirierii unui teren cu construcție – având o suprafață de 1156 mp, din care construcție în supafață de 632 mp, identificat prin nr. CAD. 105157, situat în Marghita, str. Eroilor, nr.9, în vederea amenajării unui Centru fitness

Durata maximă a închirierii este de un an, cu posibilitate de prelungire.

Redevența minimă a închirierii este de 834 lei/luna

Documentația de licitație și informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 9:00 -14:00, începând cu data apariției prezentului anunț de la sediul Primăriei municipiului Marghita –birou urbanism

Termenul de depunere a documentelor solicitate este de 12.05.2021 orele 11:00

Locul desfășurării licitației este la Primăria Municipiului Marghita, str.C.Republicii nr.1, sala de ședințe. Licitația va avea loc în data de 12.05.2021 orele 15:00 .

Prețul unui exemplar din documentația de licitație este de 50 lei.