Licitație publică în vederea închirierii unui teren cu construcție – având o suprafață de 1156 mp, din care construcție în supafață de 632 mp, identificat prin nr. CAD. 105157, situat în Marghita, str. Eroilor, nr.9, în vederea amenajării unui Centru fitness

PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA, Jud. Bihor, str. C. Republicii nr.1, telefon:0259-362001, 0359-409980, fax. 0359-409982 organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unui teren cu constructie  – avand  o suprafata de 1156 mp, din care constructie in suprafata de 632 mp, identificat prin nr.CAD. 105157, situat in Marghita, str. Eroilor, nr.9, in vederea amenajarii unui Centru fitness.

Durata maxima a inchirierii este de un an, cu posibilitate de prelungire.

Redeventa minima a inchirierii este de 834 lei/luna.

Documentatia de licitatie si informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 9:00-15:00, incepand cu data aparitiei prezentului anunt de la sediul Primariei municipiului Marghita-birou urbanism.

Termenul de depunere a documentelor solicitate este de 07.06.2021 orele 11:00.

Locul desfasurarii licitatiei este  la Primaria Municipiului Marghita, str. C. Republicii nr.1, sala de sedinte. Licitatia va avea loc in data de 07.06.2021 orele 14:00.

Pretul unui exemplar din documentatia de licitatie este de 50 lei.