În atenția operatorilor economici

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 56 din 31 martie 2016 pentru prorogarea termenului de depunere a documentațiilor agenților economici ce desfășoară activități în baza O.G.88/2000, termen stabilit prin HCL nr. 165 din 16.12.2015, vă aducem la cunoștință aprobarea prorogării termenului de depunere a documentațiilor agenților economici de la 31 martie 2016 la 25 mai 2016.
Formularele tip se pot obține de la Compartimentul Relații cu Publicul, parter, sau aici, informații suplimentare la telefon nr. 0259362001, interior 16, zilnic intre orele 8,00-16,00.