DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI EXPLOATAREA ACTIVITĂȚII BAZINULUI DIDACTIC DE ÎNOT

  Astăzi, 27.02.2023 UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru proiectul privind aprobarea regulamentului privind organizarea, funcționarea, întreținerea și exploatarea activității bazinului didactic de înot din municipiul Marghita
Dezbaterea publică va avea loc în data de 30 martie ora 17,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita.


Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Codului Administrativ, OUG nr. 57/2019 , art. 129 lit.d „ atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local ” precum şi Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.1205 din 3.02.2023 , Nota de fundamentare nr. 1206 din 3.02.2023 și Raportul de specialitate nr. 1207 din 3.02.2023
Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primariei: primaria@marghita.ro fie la registratura instituţiei , parter camera 19. Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: Aprobarea regulamentului privind organizarea, funcționarea, întreținerea și exploatarea activității bazinului didactic de înot din municipiul Marghita
Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.
Documentația poate fi consultată:
aici
• la sediul instituției
• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției
Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: „Aprobarea regulamentului privind organizarea, funcționarea, întreținerea și exploatarea activității bazinului didactic de înot din municipiul Marghita.”

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Pentru informații suplimentare penru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, Persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter.