ANUNȚ PUBLIC PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI