ANUNȚ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII UNUI TEREN AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC A MUNICIPIULUI MARGHITA, ÎNSCRIS PE NR. TOP. 51, C.F. NR. 102495

     Primaria Municipiului Marghita, jud. Bihor, str. C.Republicii, nr.1, tel. 0359/409977,0259/362001, fax: 0359/409982, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 6 mp., suprafața totală de 644 mp., teren  aflat  în domeniul  public  a Municipiului  Marghita, înscris pe nr. top. 51, C.F. nr. 102495 Marghita, destinat amplasării  unei tonete pentru  activitate comercială (tonete pentru comert specific, tonete fast-food), situat în Marghita,  Calea Republicii, jud. Bihor .

   Durata maxima a inchirierii este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.

   Chiria minima este de 13lei/mp/luna.

   Documentatia de licitatie si informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 9:00-15:00 incepand cu data aparitiei prezentului anunt de la sediul Primariei Municipiului Marghita – birou Urmarire contracte.

   Termenul de depunere a documentatiei este 22.02.2023 ora 12:00.

   Locul desfasurarii licitatiei este la Primaria municipiului Marghita, str. C.Republicii, nr.1, sala de sedinte.Licitatia va avea loc in data de 23.02.2023 orele 14:00.

  Pretul unui exemplar din documentatia de licitatie este de 50 lei.