ANUNT DE PARTICIPARE

La selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul local al Municipiului Marghita

Anunt de participare 2 iulie 2015