ANUNȚ

În  temeiul  art. 47 din Legea  nr. 207/2015 privind  Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise  adrese  pentru punerea în executare a Sentințelor civile următoarelor persoane:

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Denumirea documentului, numărul și data actului

Adresă

1.

LINGURAR  GRAȚIAN

3101/1 / 31.03.2022

2.

SILAGYI       IOSIF

1364/1/ 17.02.2022

3.

SZILAGYI    PETER

771/1/ 07.02.2022

4.

LAZAR         GYULA

902/1/ 08.02.2022

5.

KOZAK        CASANDRA

12053/26.01.2022

6.

VARGA        ANGELA

11545/26.01.2022

7.

KOZAK ALINA- HELENA

12057/ 26.01.2022

8.

BALOG ERNO

187/1/07.02.2022

4317/1/10.05.2022

9.

SILAGHI  MARINELA

11551/10.12.2021

10.

KOZAK    IANOȘ

3742/15.07.2021

721/14.04.2021

11.

BALOGH  IOHAN

719/14.04.2021

12.

BALOG IOAN

2985/19.05.2021

13.

MAIER GHEORGHE

5236/19.05.2021

3015/16.04.2021

3015/14.04.2021

14.

LUKACS IOSIF

10456/06.12.2021

15.

GATI MIKLOȘ

1183/1/08.02.2022

11493/10.12.2021

11290/06.12.2021

16.

BALOG  CSABA

4323/1/10.05.2022

17.

SOLAC GHEORGHE

4315/10.05.2022

18.

LAZĂR GYULA

4324/10.05.2022

Actele administrative  pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei Municipiului Marghita, Compartiment  administrarea patrimoniu, transport public local, relatiile  cu Asociațiile de Proprietari.

Prezentele  administrative se consideră communicate în termen  de 15 zile de la data afișării anunțului.