Dispoziţia nr.431 Din 25.09. 2019 – privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în municipiul Marghita şi satele aparţinătoare pentru alegerea Președintelui României

              Având în vedere :

  • dispozițiile art. 41 alin. 1 din Legea 370/ 2004 pentru alegerea Președintelui României
  • 43 din HG nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Presedintelului Romaniei in anul 2019

                 In temeiul art.196 alin.1 lit. b din OUG 57 din 3.07.2019 Codul administrativ

                 Primarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau

Dispune:

Art. 1  Se stabilesc următoarele locuri special amenajate pentru afişajul  electoral în municipiul Marghita şi satele aparţinătoare Cheţ şi Chenetea cu amplasare panouri electorale :

  1. panou electoral pe str. N.Bălcescu colţ cu str. Calea Republicii
  2. panou electoral str. Calea Republicii –in faţa magazinului Transilvania
  3. panou electoral str. Eroilor colt cu str. Progresului
  4. Calea Republicii – panoul de afişaj din faţa Blocului nr. 26
  5. panou electoral sat Cheţ – în fața dispensarului
  6. panoul de afişaj din sat- Ghenetea- în centrul localităţii

Art.2  Se împuternicește poliția locală a municipiului Marghita pentru asigurarea integrității panourilor  si a afișelor electorale amplasate pe panouri.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică cu :

                              Instituţia Prefectului Bihor

                              Poliţia Locală a Municipiului Marghita

                              Spre afişare

                               La dosar