Dispoziţia nr.417 din 17.09.2020 privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secțiilor de votare, din municipiul Marghita, județul Bihor, cu ocazia desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1. prevederile art. 81 alin (5), ale art. 108 lit. ”x”, art. 109 și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  2. prevederile art. 155 alin.(2) lit. ”a” și art. 153 alin.(1) din O.U.G nr. 7/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul Municipiului Marghita emite următoarea

DISPOZIȚIE:

 

Art. 1 – În ziua desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, între orele 7,00-21,00, este interzisă comercilalizarea și consumul de băuturi alcoolice în incinta localurilor secțiilor de votare din municipiul Marghita precum și în afara acestora, pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor de vot.

Art. 2 – (1) Nerespectarea dispozițiilor art. 1 privind comercializarea și/sau consumul de băuturi alcoolice în incinta localurilor secțiilor de votare și în afara acestora, pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor de vot, constituie contravenție și se sanționează cu amendă de la 2200 lei la 3000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sanțiunilor se fac de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.

Art. 3 – Prezenta dispoziție se comunică cu:

– Instituția Prefectului-județul Bihor,

-Poliția Municipiului Marghita,

-Jandarmeria Română,

-Operatorilor economici,

-afișare pe site-ul și avizierul instituției . 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI MARGHITA

Zoltan POCSALY