COMPONENȚA Biroului Electoral nr. 3 Marghita în urma completării Biroului Electoral nr. 3 Marghita cu reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice , ai alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținnd minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului

1. Președinte: Groze Liviu
2. Locțiitor:Demeter Cornelia
3. Hercuț Adelina-Ioana – din partea P.S.D
4. Iuhasz Andrei- din partea U.D.M.R
5. Filip Alexandra- din partea U.N.P.R.
6. Maior Rodica – Cornelia din partea –P.N.L
7. Talpoș Dorina- Marcela- din partea A.L.D.E.