Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în municipiul Marghita şi satele aparţinătoare

Dispoziţia nr.224 din 23.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în municipiul Marghita şi satele aparţinătoare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din 26 mai 2019

Avand in vedere dispozițiile art. 40 din Legea 33/ 2007 privind  organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European luand act de Decizia BEC nr. 55/D/14.04.2019 privind unele măsuri pentru  asigurarea ordinii publice la alegerile pentru membrii din România in Parlamentul European din 26 mai 2019 precum și  pct. 51 din H.G. nr. 81 din 15 februarie 2019  privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019 in temeiul art. 68 alin. 1  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată Primarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau dispune:

Art. 1  Se stabilesc următoarele locuri special amenajate pentru afişajul  electoral în municipiul Marghita şi satele aparţinătoare Cheţ şi Chenetea cu amplasare panouri electorale :

  1. panou electoral pe str. N.Bălcescu colţ cu str. Calea Republicii
  2. panou electoral pe str. Eroilor colţ cu str. Piaţa Independenţei
  3. panou electoral str. Calea Republicii –in faţa magazinului Transilvania
  4. panou electoral str. Eroilor colt cu str. Progresului
  5. Calea Republicii – panoul de afişaj din faţa Blocului nr. 26
  6. panou electoral sat Cheţ – în fața dispensarului
  7. panoul de afişaj din sat- Ghenetea- în centrul localităţii

Art.2  Se împuternicește poliția locală a municipiului Marghita pentru asigurarea integrității panourilor  si a afișelor electorale amplasate pe panouri.

Art.3  Pentru îndepărtarea materialelor de propagandă  electorală de orice tip  din si de pe clădirea sediului sectiei de votare se desemneaza domnul Molnar Marius, inspector in cadrul Biroului de administrare a domeniului public si privat

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică cu :

                              Instituţia Prefectului Bihor

                              Poliţia Locală a Municipiului Marghita

                              Domnul Molnar Marius

                              Spre afişare

                               La dosar