ANUNT REFERITOR LA DESCHIDEREA CONSULTARII PUBLICE CU PRIVIRE LA CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA A PARCELELOR DE TEREN, IN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTITII PENTRU INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARCURILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI A PROIECTELOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE SPECIFICE DOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA, FINANTAT IN CADRUL PROGRAMULUI REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

    Consultarea publică vizează documentația aferentă procedurii de concesionare a parcelelor de teren  din Parcul de Specializare Inteligentă Marghita, care cuprinde:

  • Contextul organizării procedurii de concesionare;
  • Informaţii generale privind concedentul;
  • Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare;
  • Caietul de sarcini;
  • Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor;
  • Informaţii privind criteriile de atribuire;
  • Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;
  • Model contract de concesiune;
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Parcului de Specializare Inteligentă;
  • Model contract de administrare și servicii conexe;

 

 

    Termenul de consultare expiră la data de  18.03.2024.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind documentația supusă  consultării publice se pot trimite până la data de 18.03.2024 la adresa de email contact@adlo.ro sau la sediul Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA din Oradea, str. Primăriei, nr.3 (parter).

 

  La propunerile , sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare se vor avea în vedere inclusiv prevederile OUG nr. 112/2022  precum și Ghidul solicitantului “ Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă  ”, care poate fi descărcat de la adresa disponibilă pe site-ul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest: https://regionordvest.ro/apel-prnv-2023-111-1-proiecte-din-domenii-de-specializare-inteligenta-cercetare-pentru-intreprinderi-din-regiunea-de-dezvoltare-nord-vest/

 

La data de 13.03.2024, ora 11-13, în vederea dezbaterii documentației de concesiune, la sediul Consiliului Județean Bihor din Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5, Sala Mare, va avea loc o întâlnire a reprezentanților Consiliului Județean Bihor, Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA și Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest la care sunt invitate să participe IMM-urile interesate să desfășoare activități economice în Parcurile de Specializare Inteligentă.

 

 

Anexe: