Structura

Rolul si atributiile compartimentului de audit public intern din cadrul Municipiului Marghita In cadrul Municipiului Marghita, compartåçimentul de audit public intern functioneaza si este organizat in conformitate cu
Compartiment protectia mediului Compartiment cadastru Compartiment achizitii Biroul urbanism ,disc. constructii,amenajarea teritoriului,protectia mediului , cadastru funciar ,achizitii indeplineste urmatoarele atributii: Gestioneaza Planul Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Marghita;
Compartiment juridic indeplineste urmatoarele atributii: Reprezinta si sustine interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmarire si cercetare
Biroul buget – contabilitate, salarizare – indeplineste urmatoarele atributii: Intocmeste documentele justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul unitatii; Inregistreaza in contabilitate operatiile patrimoniale; Inventariaza patrimoniul unitatii; Intocmeste
Compartiment control comercial – indeplineste urmatoarele atributii: Verifica legalitatea comertului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul municipiului Marghita, asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza