Structura

Organigrama (include persoane) 2020 Organigrama 2020 ORGANIGRAMA 2019 Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate
Compartiment IT- indeplineste urmatoarele atributii: Participa la elaborarea  strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic, concepe si elaboreaza proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic in contextul dezvoltarii
Compartiment protectie civila – indeplineste urmatoarele atributii: Sa planifice si sa conduca activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative ( planul de protectie
Compartimentul resurse umane – indeplineste urmatoarele atributii: Intocmeste fisele de salarii si opereaza in acestea toate modificarile survenite, tinand cu ajutorul lor evidenta tuturor drepturilor fiecarui salariat, dupa