Rapoarte de activitate 

Primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Viceprimar Demian Zsolt Consilier Local Pop Dionisie Consilier Local Szujogan Cornelia Consilier Local Almasi Mihai Stefan Consilier Local Claudiu Ciarnau Consilier Local Pocsaly Zoltan Consilier
Primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Viceprimar Demian Zsolt Consilier Local Pop Dionisie Consilier Local Szujogan Cornelia Consilier Local Almasi Mihai Stefan Consilier Local Claudiu Ciarnau Consilier Local Pocsaly Zoltan Consilier
Primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții Viceprimar Demian Zsolt Consilier Local Vlaicu Meda Consilier Local Pop Dionisie Consilier Local Szujogan Cornelia Consilier Local Almasi Mihai Stefan Consilier Local Claudiu Ciarnau Consilier
Comisii Raport de activitate 2020 Comisia agricultura, mediu si turism Consilieri Raport de activitate 2020 Almasi Stefan Raport de activitate viceprimar Lazar Ioan Raport Arkosi Anton consilier UDMR
Primar Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Marghita pe anul 2019 Comisii Raport de activitate pe anul 2019 Comisia de agricultura, mediu si turism
Raport de activitate pe 2018 – Comisia Buget Finante si admin Domeniului Public si Privat Raport de activitate pe 2018 – Arkosi Anton Raport de activitate pe 2018