Dezbatere Publica – Proiecte 

Primarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau supune în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind taxele si impozitele locale pe anul 2017 Persoanele fizice si juridice interesate sunt invitate
Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 T A B L O U L CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI
In conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe
In 6 august 2015 , orele 14,00 în sala de sedinte a Primãriei municipiului Marghita se va organiza dezbatere publica pentru discutarea Proiectului –Regulament  pentru inregistrarea , evidenta si radierea vehiculelor care
In 5 august 2015 , orele 14,00 în sala de sedinte a Primariei municipiului Marghita se va organiza dezbatere publica cu tema Organizarea si Functionarea serviciului public de salubrizare a municipiului Marghita,
Pentru orice  propuneri,sugestii sau opinii cu privire la acest proiect sunteti invitati  in cadrul dezbaterii publice organizate in data de 24 Martie 2015,orele 12.00,in sala de sedinte a
In data de 16 ianuarie 2015, orele 10,00 in sala de sedinte a Primariei Marghita se va organiza dezbatere publica cu ocazia dezbaterii Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Marghita 2014-2020.