Dezbatere Publica – Proiecte 

Astăzi, 14  martie   2022  UAT   Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  Local de implicare a publicului  în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism
In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003    privind transparenta  decizională in administratia publică, Primăria Municipiului Marghita prin Serviciul Taxe si impozite locale  aduce la cunoștință