Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat, din municipiul Marghita

17ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de lucrari : Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat, din municipiul Marghita , necesara pentru buna functionare a iluminatului public din oras

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, lucrarea :Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat, din municipiul Marghita pe perioada de 12 luni, necesare pentru buna desfasurare a functionarii iluminatului public din municipiul Marghita.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 30.08.2017. inclusiv, pentru pachetul de lucrari: Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat, din municipiul Marghita conform caietului de sarcini, avand valoare estimata de 426000 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

  • cod CPV: 45316110-9 cu Titlul “Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat, din municipiul Marghita”.

     In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 30.08.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar si pretul total pe lucrrai exprimat in lei fara TVA pentru toate lucrarile solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/lucrari si pret total/lucrari lei fara TVA