ANUNT INTENTIE Privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor referitoare la achizitionarea PIESELOR DE SCHIMB PENTRU TRACTOR MODEL U650 – ADMINISTRAREA PIETELOR MARGHITA

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro,  pentru achizitia de : Piese de schimb pentru Tractor Model U650 – aflat in Administrarea Pietelor Marghita.

Prin prezenta va invitam ca in cazul in care sunteti interesati ,sa va inregistrati oferta dvs financiara in SEAP pana la data de 05.12.2017 inclusiv, pentru achizitia de : Piese de schimb pentru Tractor Model U650 – aflat in Administrarea Pietelor Marghita conform caietului de sarcini anexat prezentei.

Valoarea estimata totala a achizitiei este de 8200  lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

Cod CPV : 16810000-6 cu titlulPiese de schimb pentru Tractor Model U650 – aflat in Administrarea Pietelor Marghita

      In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 05.12.2017 ora 15:00 ofertele si pe e-mail (scanate) la adresa primaria@marghita.ro sau in original  la secretariatul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, actele solicitate in caietul de sarcini – Oferta financiara  intocmite pe baza cantitatilor anexata in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului Caietul de sarcini  cu Anexele aferente .